60 Cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật N5 (Phần cuối)

ngữ pháp tiếng Nhật

Tiếp nối 2 hồi trước, bài viết hôm nay lại đem đến các bạn hồi cuối bao gồm 20 cấu trúc nằm trong bộ 60 cấu trúc ngữ pháp cơ bản N5. Chúng ta hãy cùng luyện tập để nắm vững ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp nhé.

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 hồi 1 Ngữ pháp tiếng Nhật N5 hồi 2

41. ~ほど~ない~: Không … bằng

Cách dùng:

Thể hiện ý lấy N2 làm chuẩn để so sánh thì N1 không bằng N2

Ví dụ:ngu phap tieng nhat n5 hoi 31

42. ~と同じ~: Giống với ~, tương tự với~

Giải thích:

Diễn tả hai thứ giống nhau cả về bản chất và hình thức.

Ví dụ:

Cuốn sách này cùng nhà xuất bản với cuốn sách kia.

この本はあの本と出版社が同じだ。

Cho tôi món giống như món của người kiađang ăn.

あの人が食べているのと同じものをください。

Chiếc máy cát sét này giống chiếc ở nhà tôi.

このステレオはうちのと同じだ。

43. ~のなかで ~ がいちばん~: Trong số … nhất

Giải thích:

Dùng để chỉ ra phạm vi so sánh từ 3 vật trở lên

Ví dụ:

ngu phap tieng nhat n5 hoi 32

44. ~く/ ~ になる~: Trở thành, trở nên

Giải thích:

Diễn tả một hành vi trong tương lai sẽ phát sinh một kết quả nào đó.

Ví dụ:

Vào tháng 7 này tôi sẽ trở thành thạc sĩ.

今年の7月に博士になります。

Căn phòng này trở nên ấm hơn

今部屋はもっと暖かくなる。

Từ năm sau, này mùng 10 tháng 3 sẽ trởthành ngày nghĩ của trường.

来年から3月10日は休校日になります。

File nghe Audio 25 bài Minna no Nihongo 1

45. ~も~ない~: Cho dù ~ cũng không

Giải thích:

Mẫu câu này biểu thị điều kiện ngược, dùng khi một hành động nào đó trong một hoàng cảnh nhất định đáng ra phải làm nhưng lại không làm, một việc nào đó đáng ra phải xảy ra nhưng lại không xảy ra, hoặc một kết quả trái với quan niệm thông thường của mọi người.

Ví dụ:

ngu phap tieng nhat n5 hoi 33

46. ~たり。。。~たりする: Làm ~ làm, và ~

Giải thích:

Dùng để liệt kê nhiều hành động hay tính chất của sự vật

Ví dụ:

Tôi thích đi bộ và nghe nhạc

私は歩かったり、音楽を聞かったりする好きです。

Tuần trước tôi đi siêu thị và nhà sách

先週私はスーパーに行ったり、書店に行ったりしました。

Cái cặp này to và nặng

このかばん大きかったり、重かったりするかばん。

Người đó lúc nào cũng thân thiện và vui tính

あの人は親切だったり、朗らかった人です。

Anh ta đẹp trai và thông minh

彼はハンサムだったり、賢かった人です

47. ~ている~: Vẫn đang

Giải thích:

Diễn tả một hành động đang diễn ra.

Diễn tả về một trạng thái ( là kết quả của một hành động) vẫn còn lại, vẫn tiếp tục ở hiện tại.

Dùng để nói về các tập quán, thói quen ( tứclà những hành vi được lặp đi lặp lại trong một thời gian dài) . Nếu là một thói quen hay một hành vi trong quá khứ thì dùng thể「ていました」

Dùng để nói về nghề nghiệp hay tình cảnh của ai đó.

Ví dụ:

ngu phap tieng nhat n5 hoi 34

Chú ý:

Chúng ta dùng mẫu câu này để trả lời khi được hỏi「おしごとはなんですか」

48. ~ることがある~: Có khi, thỉnh thoảng

Giải thích:

Diễn tả một sự việc xảy ra không có tính thường xuyên, lâu lâu, thỉnh thoảng mới xảy ra.

Ví dụ:

Bạn có thường xem phim không?

映画を見ることがありませんか?

Một tháng tôi đi siêu thị vài lần

私は月に何回スーパーに行くことがあります。

49. ~ないことがある~: Có khi nàokhông….?

Giải thích:

Diễn tả sự việc xảy ra không có tính thường xuyên, lâu lâu, thỉnh thoảng mới xảy ra.

Ví dụ:

ngu phap tieng nhat n5 hoi 35

50. ~たことがある~: Đã từng

Giải thích:

Dùng để chỉ một hành động đã từng xảy ra trong quá khứ

Ví dụ:

Quyển sách đó hồi bé tôi đã từng đọc rồi.

その本あら子供の頃読んだことがあります。

Tính đến giờ thì tôi đã gặp Yahashi 2 lần rồi.

やはしさんにはこれまでに2度お会いしたことがあります。

Luyện tập nhiều như vậy nhưng cũng có lúc thất bại.

これだけ練習していても、時として失敗することがある。

Tôi đã từng đi Đà lạt

私はダラトに行ったことがあります。

Chú ý:

Trường hợp muốn thể hiện câu hỏi với ý “anh/ chị đã ~ từng chưa?” thì ta thêm trợ từ [か] vào sau mẫu câu

Bạn đến Nhật Bản bao giờ chưa?

日本へ行ったことがありますか?

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT

51. ~や~など: Như là…và…

Giải thích:

Trợ từ 「や」được dùng khi chúng ta muốn liệt kê các danh từ. Trợ từ 「や」được dùng để liệt kê một số đối tượng tiêu biểu (hai danh từ trở lên) mà thôi. Chúng ta có thể dùng trợ từ 「など」ở cuối danh từ để biểu thị rõ rằng có những đối tượng khác ngoài đối tượng được nêu.

Ví dụ:

Trên bàn có sách và viết.

机の上に本やペンなどがあります。

Trong túi có tiền và hình.

袋の中にお金や写真などがあります。

52. ~ので~: Bởi vì ~

Giải thích:

Diễn tả lý do khách quan, tự nhiên, tất nhiên dẫn đến như thế.

Khi sử dụng 「ので」sẽ thể hiện cách nói nhẹ nhàng, mềm mại nên sẽ không dùng đến phần sau của câu ở thể mệnh lệnh hay cấm chỉ.

Ví dụ:

ngu phap tieng nhat n5 hoi 36

Chú ý;

Phân biệt giữa 「ので」và 「から」「ので」Dùng nêu lên lý do mang tính

khách quan.

Vì xe buýt tới trễ nên tôi tới muộn

バースが遅れたので、遅刻しました。

「から」Dùng nêu lên lý do mang tính chủquan

Vì đói bụng nên tôi ăn nhiều

お腹がすいたから、たくさん食べました。

53. ~まえに~ : trước khi ~

Giải thích:

Trường hợp của động từ: mẫu câu này biểu thị rằng động tác ở động từ 2 xảy ra trước động tác ở động từ 1. Động từ 1 luôn ở thể nguyên dạng, cho dù động từ 2 có ở thì quá khứ hoặc tương lai.

Trường hợp của danh từ: khi dùng 「まえに」sau danh từ thì chúng ta phải thêm「の」vào ngay sau danh từ. Danh từ ở trước 「まえに」là danh từ biểu thị hoặc ám chỉ độngtác.

Trường hợp của lượng từ ( khoảng thời gian): nếu là lượng từ ( khoảng thời gian) thì không thêm「の」

Ví dụ:

Ngồi phía trước tôi là chị Sato

私のまえに砂糖さんが座っていた。

Phía trước nhà ga đã mọc lên một ngôi nhà chung cư lớn.

駅のまえに大きなマンションが建った。

Trước khi đi ngủ tôi thường nghe nhạc.

寝る前に音楽を聞きます。

Trước khi lập gia đình, tôi muốn cùng đám bạn thân đi du lịch thỏa thích một lần

結婚するまえには、一度ゆっくり仲間と旅行てもしてみたい。

Thầy giáo đã đi ra ngoài cách đây 1 tiếng

先生1時間まえに、出かけました。

54. ~てから:Sau khi ~, từ khi ~

Giải thích: 

Mẫu câu này dùng để biểu thị rằng hành động ở động từ 2 được thực hiện sau khi hành động ở động từ 1 kết thúc. Thời của câu do thời của động từ cuối quyết định.

Ví dụ:

ngu phap tieng nhat n5 hoi 37

Chú ý:

Như chúng ta thấy ở ví dụ thứ 3 thì đối với chủ ngữ của mệnh đề phụ chúng ta dùng đểbiểu thị. Động từ đứng sau là động từ chỉ hành động.

Bộ đề thi JLPT (có đáp án)

55 . ~たあとで: Sau khi ~

Giải thích:

Mẫu câu này dùng để diễn tả sự việc được thể hiện ở động từ 2 sau khi sự việc được biểu thị ở động từ 1 xảy ra.

Ví dụ:

Sau khi bạn đọc xong cuốn sách này thì cho tôi mượn nhé

この本、あなたが見たあとで、私にも貸してください。

Sau khi xong việc thì đi hát karaoke không?

仕事のあとで、カラオケにいきませんか?

Chú ý:

So với「Động từ thể てから」thì mẫu câu này thể hiện rõ hơn trình tự thời gian trước sau của sự việc.

56. ~とき: Khi ~

Giải thích:

Diễn tả một trạng thái hay một sự việc diễn ra đồng thời V- る時(trước) khi. Hành động ở vế sau xảy ra trước hành động ở vế trước V- た時(sau) khi. Sau khi một động tác được thực hiện thì một sự việc khác mới xảy ra.

Ví dụ:

ngu phap tieng nhat n5 hoi 38

57. ~でしょう?~: ~ đúng không?

Giải thích

Chắc chắn là ~ phải không?

Được dùng với giọng cao hơn để xác nhận sự đồng ý của người nghe khi người nói nghĩ là đương nghe có sự hiểu biết về chủ đềcâu chuyện, và kỳ vọng là người nghe sẽđồng ý với ý kiến của mình.

Ví dụ:

Bạn là sinh viên, đúng không?

あなたは、学生さんでしょうか?

58. ~多分 ~ でしょう~: Chắc hẳn là ~, có lẽ ~

Giải thích;

Dùng khi người nói nhận thấy khả năng chắc chắn 90% trở lên.

Ví dụ:

Cuốn sách kia chắc là hay lắm.

多分その本はおもしろいでしょう!

Nghĩ hè này chắc không về quê.

夏休みに田舎へ帰らないでしょう!

59. ~と思います : Tôi nghĩ rằng

Giải thích:

Chúng ta sử dụng trợ từ 「と」để biểu thị nội dung của「おもいます」

Dùng để biểu thị sự suy đoán, phán xét .Khi phán đoán, suy xét về một nội dung mang ý nghĩa phủ định thì phần trước của「と」sẽ là phủ định.

Dùng để bày tỏ ý kiến. Khi muốn hỏi ai đó về một cái gì đó thì

dùng mẫu câu 「~についてどうおもいますか」và chú ý không cần 「と」ở sau「どう」Cách biểu thị sự đồng ý hoặc không đồng ý với người khác.

Ví dụ:

ngu phap tieng nhat n5 hoi 39

60. ~と言います : Nói ~

Giải thích:

Chúng ta dùng trợ từ 「と」để biểu thị nội dung của「いいます」

Khi trích dẫn trực tiếp thì ta để nguyên phần trích dẫn đó và cho vào trong「」

Khi trích dẫn gián tiếp thì chúng ta dùng thểthông thường ở trước「と」 . Thời của phần trích dẫn không phụ thuộc vào thời câu.

Ví dụ;

Trước khi ăn thì thường nói [ chúc mọi người ngon miệng].

ご飯を食べるまえに「いただきます」といいました。

Anh ấy nói cô bé kia là em gái của mình.

彼は「その子を妹だ」と言います

Mọi người nói tôi là một cô gái xinh đẹp.

皆さんは「きれいな人です」と言います。

Trên đây là trọn bộ 3 hồi ngữ pháp cơ bản N5. Để có thể học giỏi các cấu trúc này, nhật là đối với những bạn đang luyện thi tiếng Nhật N5, bạn cần phải luyện tập thật nhiều, dựa trên các ngữ pháp có sẵn tự đặt ra các mẫu câu. Như vậy, bạn sẽ hiểu và nhớ thật lâu, để chinh phục tiếng Nhật một cách dễ dàng hãy cố gắng ngay từ bây giờ các bạn nhé.

Leave a Reply

avatar
  Đăng kí  
Thông báo