ICHIGO
Shares

Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2019 – Nhật Ngữ IchiGo

Shares

Kỳ thi JLPT  tháng 12/2019 đã chính thức khép lại và như thường lệ Nhật Ngữ IchiGo sẽ gửi đến bạn đáp án JLPT . Các bạn hãy cùng đối chiếu kết quả dưới đây với đáp án của mình nhé!

Lưu ý đây là đáp án chưa chính thức chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé!

Xem thêm

Lịch Khai giảng Nhật Ngữ IchiGo trong tháng 12/2019

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N5 N4 N3 N2 N1

Đề thi tiếng Nhật JLPT N5 N4 N3 N2 N1

Cách tính điểm và cấu trúc đề thi JLPT theo chuẩn mới nhất

Đáp án đang được IchiGo tổng hợp.Hãy để lại thông tin tại đây, IchiGo sẽ gửi tới bạn trong thời gian sớm nhất nhé.

 

Đột nhập lớp học tiếng Nhật N4 theo phương pháp học bằng tiếng Nhật chỉ có tại IchiGo

Đáp án JLPT cấp độ N5 kỳ thi tháng 12/2019.

Phần Ngữ Pháp – Đọc hiểu

Mondai 1 Mondai 2 Mondai 3 Mondai 4 Mondai 5 Mondai 6
1 2 9 3 17 4 22 3 27 2 30 3 32 1
2 1 10 2 18 2 23 4 28 3 31 4
3 4 11 1 19 3 24 2 29 4
4 3 12 2 20 1 25 3
5 4 13 1 21 4 26 1
6 4 14 3
7 3 15 2
8 2 16 1

Phần từ vựng – Chữ Hán

Mondai 1 Mondai 2 Mondai 3 Mondai 4
1 1 11 4 21 3 31 1
2 3 12 4 22 2 32 2
3 3 13 4 23 1 33 4
4 2 14 3 24 4 34 4
5 3 15 3 25 2 35 3
6 4 16 1 26 4
7 1 17 2 27 1
8 2 18 2 28 3
9 2 19 1 29 4
10 1 20 4 30 3

Phần Nghe Hiểu

Mondai 1 Mondai 2 Mondai 3 Mondai 4
1 3 1 1 1 2 1 3
2 1 2 2 2 1 2 1
3 4 3 4 3 2 3 2
4 1 4 2 4 3 4 2
5 2 5 3 5 1 5 1
6 2 6 1 6 1
7 3

slide web - lịch khai giảng

Xem ngay khoá học tiếng nhật cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn tại IchiGo

Đáp án JLPT cấp độ N4 kỳ thi tháng 12/2019

Phần từ vựng – Hán tự

Mondai 1 Mondai 2 Mondai 3 Mondai 4 Mondai 5
1 3 10 4 16 4 26 4 31 4
2 4 11 2 17 2 27 3 32 4
3 2 12 2 18 2 28 2 33 3
4 4 13 1 19 1 29 1 34 1
5 1 14 3 20 4 30 3 35 2
6 3 15 1 21 3
7 2 22 3
8 1 23 1
9 3 24 3
25 4

Phần Ngữ pháp – Đọc hiểu

Mondai 1 Mondai 2 Mondai 3 Mondai 4 Mondai 5
1 4 9 4 16 3 21 3 26 4 30 3
2 1 10 2 17 1 22 1 27 2 31 4
3 3 11 3 18 4 23 4 28 2 32 1
4 1 12 2 19 1 24 1 29 1 33 3
5 2 13 4 20 2 25 2 34 1
6 3 14 4
7 2 15 1
8 1

Phần Nghe hiểu

Mondai 1 Mondai 2 Mondai 3 Mondai 4
1 4 1 2 1 3 1 1
2 3 2 1 2 1 2 3
3 2 3 4 3 3 3 2
4 3 4 3 4 1 4 2
5 2 5 1 5 2 5 1
6 1 6 3 6 3
7 4 7 2 7 2
8 1 8 1

Đội ngũ giảng viên chát lượngĐội ngũ giảng viên Nhật Ngữ IchiGo

Đáp án JLPT cấp độ N2 kỳ thi tháng 12/2019

N2 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG) 
問題1 1 2 3 4 5
2 1 4 4 3
問題2 6 7 8 9 10
4 2 3 1 1
問題3 11 12 13
3 1 4
問題4 14 15 16 17 18 19 20
2 1 1 3 2 4 3
問題5 21 22 23 24 25
3 2 3 4 1
問題6 26 27 28 29 30
4 2 2 3 1
N2 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) 
問題7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 1 3 3 2 4 4 2 2 3 4 1
問題8 43 44 45 46 47
3 1 4 4 2
問題9 48 49 50 51 52
3 2 4 1 3
N2 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) 
問題10 53 54 55 56 57
2 3 4 3 3
問題11 58 59 60 61 62 63 64 65
1 2 3 1 2 1 4 2
問題12 66 67
4 3
問題13 68 69 70
1 4 2
問題14 71 72
3 2
N2聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) 
問題1 1 2 3 4 5
2 1 4 2 4
問題2 1 2 3 4 5
1 2 4 3 2
問題3 1 2 3 4 5
1 2 4 4 3
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 1 2 13 1 2 1 1 3 2 3
問題5 1 2 3a 3b
1 1 4 2

Đáp án JLPT cấp độ N3 kỳ thi tháng 12/2019

N3 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG) 
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 1 2 3 1 4 1
問題2 9 10 11 12 13 14
4 3 4 3 1 2
問題3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3 2 3 1 1 4 2 4 3 2 4
問題4 26 27 28 29 30
2 4 4 2 1
問題5 31 32 33 34 35
2 1 3 3 2
N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) 
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 1 4 4 3 2 1 3 1 3 4 2 4
問題2 14 15 16 17 18
4 1 2 3 3
問題3 19 20 21 22 23
2 1 3 4 2
N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) 
問題4 24 25 26 27
2 3 1 4
問題5 28 29 30 31 32 33
4 1 4 3 1 4
問題6 34 35 36 37
4 2 2 3
問題7 38 39
2 1
N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) 
問題1 1 2 3 4 5 6
2 3 1 3 4 3
問題2 1 2 3 4 5 6
2 1 2 4 2 3
問題3 1 2 3
2 4 4
問題4 1 2 3 4
2 3 1 2
問題5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 2 1 3 1 2 2 3


Hãy giữ liên lạc vì thông tin đáp án sẽ được IchiGo cập nhật khi có kết quả các bạn nhé!^-^

Leave a Reply

avatar
  Đăng kí  
Thông báo