Category Archives for SƠ CẤP

Khóa học tiếng Nhật N4

#1 Khóa học tiếng Nhật N4 | Bứt phá trình độ sơ cấp ngay hôm nay

Khóa tiếng Nhật Cấp tốc N4 Thời gian: T2-T4-T6 & T3-T5-T7 Đối tượng: Dành cho các học viên đã hoàn thành N5 Thời lượng khóa học: 3- 4.5 tháng Số lượng học

Đọc tiếp
Tiếng Nhật N5

#1 Khóa học tiếng Nhật N5 sơ cấp cho người mới bắt đầu

Khóa học cơ bản N5 Thời gian: dành cho người mới bắt đầu Thời lượng khóa học: 3- 4.5 tháng Lịch học: Sáng và tối Số lượng: 8-12 học viên/lớp Địa điểm:

Đọc tiếp