Enter your keyword

Giảng viên Ichigo

ASHRAF BADRY

PROGRAMMING TECHNOLOGY

Họ và tên :  Nguyễn Thị Thảo Nhung

Kinh nghiệm : Cô là du học sinh trao đổi tại Đại học Hiroshima Shudo Nhật Bản nên rất am hiểu về cách sống và cách làm việc ở Nhật Bản.

Trình độ tiếng Nhật : JLPT N2

Là một trong những giáo viên trẻ và đầy nhiệt huyết của trung tâm Nhật ngữ Ichigo, Cô đã đem nhiều cảm hứng học tiếng Nhật và yêu đất nước này đến cho nhiều học viên.

Giảng viên

MEET OUR PROFESSIONAL INSTRUCTORS