General
Video

Bảng chữ cái tiếng Nhật

3 Lessons      Easy

Thông tin khóa học

Bộ video thuộc series khóa học tiếng Nhật online tại Nhật ngữ iChiGo. 

Hoàn thành bảng chữ cái Hiragana với tổng thời lượng 40 phút. 

Bắt đầu khóa học

Lộ trình khóa học

Bài 1: 3 hàng đầu A-SO

Series này là chuỗi những video về 50 bài Minna no Nihongo (tương đương trình độ N4), giúp các bạn có thể tự học, ôn luyện và nắm vững kiến thức từ cơ bản đến sơ trung cấp, tạo cho các bạn một nền tảng vững chắc nhất để chinh phục những level cao hơn.

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Powered by Thrive Apprentice
Pen